De stichting
De stichting heeft de volgende doelstelling voor ogen:

"Behoud en herstel van het waardevolle cultuurhistorisch landschap in de gemeente De Marne, het stroomgebied van het Reitdiep en directe omgeving".

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:


Niekerk

Als u meer wilt weten over de doelstelling, activiteiten van onze stichting dan kunt deze vinden in onze flyer, in de statuten of vraag het aan een van onze bestuursleden.
Als u zich aanmeldt als begunstiger/ donateur voor €10,00 per jaar dan plaatsen wij u in ons mailbestand en stellen wij u persoonlijk op de hoogte van onze lezingen en activiteiten.
U kunt zich aanmelden bij onze penningmeester.
Giften zijn ook uiterst welkom!

Rabobank nr: NL52 RABO 0316 068187
T.n.v. Stichting Marnelandschap
Hoofdstraat 71
9977 RC Kloosterburen

Voor alle andere vragen kunt u zich wenden tot de voorzitter van st. Marnelandschap:
Mw. A.F. Bos
Vliedorpsterweg 1
9973 TA Houwerzijl
0595-572107 of stuur een e-mail naar onze secretaris.

Stichting Marnelandschap is aangesloten bij de Milieufederatie Groningen.

Nu ook op Facebook en Twitter.